Motorik i Sindalhallen

Dagplejerne fra Sindal har lejet hallen fem gange. Læs her dagplejernes læringshistorie og se billeder fra en sjov motorisk dag i hallen.

Sproglige kompetencer: 

På vej til hallen snakkede vi om, hvad vi skulle lave, i salen snakkede vi om, hvad vi lavede og på vej hjem (og resten af dagen) blev der med glæde i stemmen snakket om, hvad vi havde lavet. 

Sociale kompetencer:

Vi var 8 dagplejere til stede, og børnene legede sammen på kryds og tværs. 

Kulturelle udtryksformer og værdier: 

Vi voksne havde lagt forskellige måtter, madrasser, plinter og lign. rundt omkring i salen. Her kunne børnene frit bruge deres fantasi til om de ville hoppe, rulle, kravle over eller under/ op eller ned, løbe osv. 

Der var mulige udfoldelser til alle aldre. 

Krop og bevægelse

Alle fik rig mulighed for at udforske sin motoriske kunnen og til at udfordre sig selv. 

Vi hørte to sange, hvor vi skulle lytte og gøre, som de sang. Her skulle vi blandt andet hive radiser op af jorden, svaje som gulerodstoppe, rulle som kålhoveder og splatte ud som tomater.  

Personlige kompetencer: 

For nogle børn var det nyt at komme til gymnastik, og andre havde prøvet det før, men fælles var, at alle børn, store som små, hyggede sig og fik udfoldet sig motorisk og socialt.