Få viden om den kommunale dagpleje

Bedst fra start

Hjørring Kommunale Dagpleje ønsker at skabe et tilbud, der giver alle børn mulighed for at komme "Bedst fra start", fordi vi ved, at fundamentet for barnets udvikling lægges tidligt og har stor betydning for den videre udvikling, barnet gennemgår.

Vi prioriterer at skabe et godt samarbejde mellem jer forældre, dagplejer og dagplejepædagog, hvor åbenhed og gensidig respekt er bærende elementer.

De første møder med dagplejen

Dagplejen - et pædagogisk tilbud

Tilsyn og samarbejde i dagplejen

Gæstepleje i dagplejen

Sygdom hos småbørn

Dagplejerens sygdom og ferie

Børnemiljø i dagplejen

Brobygning og samarbejde