Besøg i dagplejen

Præsentationsmøde

Når I har booket en dagplejeplads, kontakter I dagplejer for at aftale et besøg.

Ved besøget vil dagplejer beskrive sin hverdag sammen med børnene og fremvise sit hjem, så I kan se de omgivelser, der tilbydes jeres barn. 

Forbesøg

Et par måneder før opstart kontakter I igen dagplejer, så I sammen kan planlægge en god overgang til dagplejen. Det kan være en god idè at aftale flere små forbesøg forud for den egentlige opstart. 

Kontaktmøde

Kort før jeres barn starter i dagplejen, indkalder vi til et kontaktmøde i dagplejers hjem. Her vil dagplejer og dagplejepædagog i fællesskab fortælle jer mere om dagplejen. 

Formålet med mødet er, at dagplejer får et grundlæggende kendskab til jeres barns historie. Fortæl så meget, I kan huske om barnets udvikling, spisevaner, legevaner og eventuelle sygdomme, ja i det hele taget alt, som kan fremme forståelsen og lette overgangen.

Mødet danner grundlag for en tryg start for jeres barn i dagplejehjemmet, hvor I også kan få afstemt forventninger til det kommende samarbejde med dagplejeren.