Dagplejen - et pædagogisk tilbud

Dagplejen arbejder ud fra en række pædagogiske metoder og retningslinjer.

I dagplejen arbejder vi ud fra ICDP, som beskriver 8 temaer for et godt samspil mellem barn og voksen. Samspilstemaerne er centrale, da den voksnes relation har afgørende betydning for barnets udvikling og læring.

Læs om de 8 samspilstemaer

Derudover arbejder vi ud fra en pædagogisk læreplan, der danner grundlag for dagplejerens planlægning af lærende aktiviteter med børnene.

Læs om den pædagogiske læreplan