Pædagogiske legestuer i dagplejen

I legestuen er børn og dagplejere sammen i en større gruppe, hvilket giver mulighed for andre kvalitative lærende aktiviteter, end dem den enkelte dagplejer kan tilbyde i eget hjem.

Legestuen har en vigtig funktion i forhold til at muliggøre venskaber mellem børnene og styrke relationen og den faglige refleksion mellem dagplejerne.

Legestuen har en forberedende funktion i forhold til at lære barnet at være en del af et større fællesskab.

Vi har i dagplejen en vision om oprettelse af pædagogiske heldagslegestuer i alle områder.

Dagplejerens arbejdsdag foregår da i legestuen, og I afleverer og henter jeres barn der.