Forældrebestyrelsen i dagplejen

Der afholdes hvert år valg til forældrebestyrelsen. Valget skal være afviklet, så forældrebestyrelsen kan tiltræde den 1. oktober.

For at skabe bedst mulig kvalitet i det kommunale dagplejetilbud, er vi afhængige af forældres perspektiver på forskellige temaer. Vi har brug for forældrebestyrelsen som sparring, når vi udvikler dagplejen.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje

”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune” er blevet ajourført med afsæt i bestemmelser i ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoleloven” (Lov nr. 554 af 29. maj 2018), som er trådt i kraft den 1. juli 2018. Den ajourførte styrelsesvedtægt er trådt i kraft søndag den 1. juli 2018.

I ”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune 2018” er der primært blevet foretaget ændringer i § 7 (”Fastsættelse af principper”). I § 7 er det blevet tilføjet, at forældrebestyrelsen skal inddrages i følgene forhold:
• Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
• Dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Desuden er der blevet foretaget mindre sproglige ændringer (inkl. rettelse af slåfejl) i ”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune 2018”.

Læs styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje

Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen har ved møde den 25. oktober 2017 konstitueret sig:

 

Formand: Trine Norwell Larsen trine_norwell@hotmail.com (Ulvegravene)

Næstformand: Maria Kanstrup-Eliasen, mariakanstrupeliasen@gmail.com (Lundergaard)

Heidi Holm Riisager, heidi-riisager@hotmail.com (Hirtshals)

Svend Vinther, svendvinther@gmail.com (Hirtshals)

Anja Drews Østedgaard anja.oestedgaard@gmail.com (Muldbjerg)

Britta Niebuhr Dagplejepædagog rep 

Lotte Nansen Dagplejepædagog sup

Ditte Marie Christensen Dagplejer rep

Britta Rasmussen Dagplejer sup

 

 

 

Har du lyst og interesse i bestyrelsesarbejdet i dagplejen?

Har du barn i dagplejen og lyst og interesse i at være en del af bestyrelsen i dagplejen, har du mulighed for at stille op til et valg, som vil finde sted, så bestyrelsen kan tiltræde 1. oktober.

Der udsendes indkaldelse til generalforsamling via dagplejekontoret.