Forældrebestyrelsen i dagplejen

Der afholdes hvert år valg til forældrebestyrelsen. Bestyrelsesåret er fra 01. oktober - 30. september.

For at skabe bedst mulig kvalitet i det kommunale dagplejetilbud, er vi afhængige af forældres perspektiver på forskellige temaer. Vi har brug for forældrebestyrelsen som sparring, når vi udvikler dagplejen.

Tirsdag den 01. oktober 2019 blev der afholdt stort forældremøde, hvor der også var valg til forældrebestyrelsen. 

Klik på billedet og se invitationen                                

Sundhedsplejerskerne Birgitte Koch og Rikke Oddershede gav et spændende oplæg om børn og søvn. Se deres powerpoints her                                                                                  

 

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje

”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune” er blevet ajourført med afsæt i bestemmelser i ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoleloven” (Lov nr. 554 af 29. maj 2018), som er trådt i kraft den 1. juli 2018. Den ajourførte styrelsesvedtægt er trådt i kraft søndag den 1. juli 2018.

I ”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune 2018” er der primært blevet foretaget ændringer i § 7 (”Fastsættelse af principper”). I § 7 er det blevet tilføjet, at forældrebestyrelsen skal inddrages i følgene forhold:
• Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
• Dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Desuden er der blevet foretaget mindre sproglige ændringer (inkl. rettelse af slåfejl) i ”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune 2018”.

Læs styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Formand: Heidi Jensen, Heidi_bubbi@hotmail.com

Næstformand: Brian Møller Nielsen, brianmoller@msn.com

Julie Østergaard Gru, Julle1990@hotmail.com

Mie Mønsted, Miemoensted@hotmail.com

Charlotte Westergaard, ch.westergaard@gmail.com

Marie Jensen, Marie.soerensen@yahoo.com (Suppleant)

Medarbejderrepræsentanter:

Lotte Nansen, lise.lotte.lundtoft.nansen@hjoerring.dk

Lone Sørensen, lone.soerensen@hjdagtilbud.dk

Janni Sudergaard Laursen, jann362i@hjdagtilbud.dk (Suppleant) 

 

 

 

 

Referater fra forældrebestyrelsen
Har du lyst og interesse i bestyrelsesarbejdet i dagplejen?

Har du barn i dagplejen og lyst og interesse i at være en del af bestyrelsen i dagplejen, har du mulighed for at stille op til et valg, som vil finde sted, så bestyrelsen kan tiltræde 1. oktober.

Der udsendes indkaldelse til generalforsamling via dagplejekontoret.