Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje

”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune” er blevet ajourført med afsæt i bestemmelser i ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoleloven” (Lov nr. 554 af 29. maj 2018), som er trådt i kraft den 1. juli 2018. Den ajourførte styrelsesvedtægt er trådt i kraft søndag den 1. juli 2018.

I ”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune 2018” er der primært blevet foretaget ændringer i § 7 (”Fastsættelse af principper”). I § 7 er det blevet tilføjet, at forældrebestyrelsen skal inddrages i følgene forhold:
• Udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
• Dagplejens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Desuden er der blevet foretaget mindre sproglige ændringer (inkl. rettelse af slåfejl) i ”Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Hjørring Kommune 2018”.

Læs styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje